Hấp dẫn

Thông tin về Huernia

Thông tin về Huernia


Bắt đầu

Chăm sóc cây xương rồng Huernia: Cách trồng cây xương rồng cứu sinh

Bởi Bonnie L. Grant, Nhà nông nghiệp đô thị được chứng nhận

Những thách thức lớn nhất với việc chăm sóc cây xương rồng Huernia là tưới nước quá nhiều, ánh sáng không chính xác và rệp sáp. Chúng ta hãy xem qua một số hướng dẫn về cách trồng cây xương rồng Lifesaver và hy vọng sẽ có được một số loài hoa mà nó được đặt tên. Nhận thêm thông tin trong bài viết này.


Xem video: Đoán tên các bài hát của JACK J97. PHẦN 1