Hấp dẫn

Picciolo: định nghĩa và ý nghĩa

Picciolo: định nghĩa và ý nghĩa


TỪ ĐIỂN BOTANICAL

NHỎ

Trong thực vật học, cuống lá là một phần của lá, hầu hết có hình trụ nhưng cũng có thể là hình bán trụ hoặc dẹt, nối các chi của lá với cành để giữ cho lá cách xa cành để đảm bảo thông gió tốt hơn và thắp sáng.
Những chiếc lá có cuống lá nói lá có cuống trong khi những người không có cuống lá được cho là lá không cuống.

Từ điển thực vật từ A đến Z.

A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -Q -R -S -T -U -V -W -X -Y - Z


Video: TOÁN 11-ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM CHƯƠNG V- BÀI 1- P1