Thông tin

Estia hoặc Vesta - Thần thoại Hy Lạp và thần thoại Latinh

Estia hoặc Vesta - Thần thoại Hy Lạp và thần thoại Latinh


ESTIA

Estia trong thần thoại Hy Lạp ông là vị thần của lửa được nhìn nhận dưới khía cạnh có lợi của nó.

Cô là con gái của Cronus và Rhea, đồng thời là em gái của Zeus, người mà cô được phép luôn giữ một trinh nữ và là người bảo vệ lò sưởi và hòa bình trong nước.

Cô đã bị khủng bố bởi Apollo và Poseidon, những người muốn kết hôn với cô.

Trong các văn bản cổ, Hestia xuất hiện lần đầu tiên trong Theogony của Hesiod và trong Homeric Hymns.

Estia là một nữ thần cũng được thờ trong các ngôi đền canh giữ ngọn lửa thiêng.

Một số khu bảo tồn đã được dành riêng cho cô ấy, trong đó nổi tiếng nhất là của Delphi mà từ đó người Hy Lạp, khi rời đi tìm các thuộc địa mới, đã đốt lửa thiêng.

Trong Thần thoại Latinh được xác định với Vesta.


Video: Thần Thoại Hy Lạp: Đỉnh Ô-lem-pơ và 12 vị thần