Mới

Thời gian thiếu hụt: định nghĩa và ý nghĩa

Thời gian thiếu hụt: định nghĩa và ý nghĩa


THỜI KỲ KHẮC PHỤC

Thời gian thiếu hụt biểu thị khoảng thời gian mà thuốc trừ sâu vẫn còn hoạt động trong cây trồng. Nói cách khác, đó là số ngày tối thiểu phải trôi qua giữa ngày thực hiện xử lý thuốc bảo vệ thực vật và ngày sản phẩm có thể được thu gom để sử dụng làm thực phẩm (luôn phải được ghi trong gói thuốc trừ sâu). Nó còn được gọi là khoảng an toànhoặc là thời gian an toàn.

Từ điển thực vật từ A đến Z.


Video: Ai Không Tin LUẬT NHÂN QUẢ hãy nghe thầy giảng trước khi quá muộn màng Thầy Thích Pháp Hòa