Đa dạng

Esocarpus: định nghĩa và ý nghĩa

Esocarpus: định nghĩa và ý nghĩa


EXOCARP

Lớp ngoài cùng (hay lớp thượng bì) là lớp ngoài cùng của thành quả. Đó là phần thường được gọi là vỏ.
Ở các loại trái cây nhiều thịt, lớp vỏ ngoài được dễ dàng nhận ra vì nó là lớp màng bên ngoài (vỏ) nói chung có chức năng bảo vệ các mô bên dưới và cũng ngăn ngừa sự mất nước. Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như trong các loại trái cây họ cam quýt, nó có thể giàu tuyến dầu hoặc như trong trường hợp câu cá, chỉ là một vài trong số đó.

Từ điển thực vật từ A đến Z.


Video: MÔN TOÁN HỌC - LỚP 11. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM TIẾT 2. 15H45 NGÀY. HANOITV