Đa dạng

Abelia

Abelia


Abelia là một loại cây vườn tuyệt vời để đặt ở những nơi sáng sủa và đầy nắng. Sự ra hoa của loài cây này, tạo ra những bông hoa nhỏ màu trắng, tiếp tục cho đến cuối mùa thu, tạo ra một sự tương phản ngoạn mục về màu sắc với màu đỏ của lá.

Sự phát triển của cây abelia rất mạnh mẽ và vì lý do này vào mỗi mùa thu, sau khi ra hoa, chúng ta phải cắt tỉa để duy trì hình dạng có trật tự của vương miện. Việc cắt tỉa nên được thực hiện bằng cách cắt tỉa những cành mỏng nhất và dài nhất để cố gắng dần dần tạo ra hình dạng hình cầu và tròn cho cây.

Vào cuối giai đoạn cắt tỉa, nên bón phân cho khu vực gần thân cây abelia, rải phân hữu cơ hoặc dạng hạt sẽ làm giàu chất hữu cơ cho đất trong những tháng tiếp theo.


Video: Andra - Something New Official Video