Hấp dẫn

Những vấn đề về dieffenbachia - Chuyên gia giải đáp về các bệnh do vi khuẩn dieffenbachia

Những vấn đề về dieffenbachia - Chuyên gia giải đáp về các bệnh do vi khuẩn dieffenbachia


HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC TRẢ LỜI VỀ CÁCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

VẤN ĐỀ DIEFFENBACHIA

Dieffenbachia spp. (Gia đình Họ Araceae )

Phần này dành riêng cho các vấn đề về thực vật. Nếu bạn muốn viết thư cho nhà nông học của chúng tôi để có câu trả lời về một tình huống không rõ ràng hoặc khó khăn liên quan đến cây trồng của bạn, bạn cần nêu rõ:

  1. đó là cây gì;
  2. nó nằm ở đâu (trong nhà, trên sân thượng, trong vườn, v.v.);
  3. kiểu phơi sáng (đủ nắng, nửa sáng, v.v.);
  4. nó đã thuộc sở hữu của bạn bao lâu rồi;
  5. trạng thái chung của nhà máy;
  6. tần suất tưới nước;
  7. tần suất bón phân và loại phân bón được sử dụng;
  8. bất kỳ phương pháp xử lý thuốc trừ sâu nào được thực hiện;
  9. các triệu chứng mà nó xuất hiện và các bộ phận của cây ảnh hưởng đến
  10. bất kỳ sự hiện diện ngoại lai (côn trùng hoặc khác).

Nếu có thể, hãy gửi một bức ảnh, nhưng trong mọi trường hợp, hãy chú ý mô tả rất chi tiết về tình trạng tổng thể của nhà máy. Địa chỉ mà mọi thứ được chuyển đến là: [email protected]

Những câu hỏi của bạn


Video: Propagating Dieffenbachia Cuttings from an Adult Plant