Điều khoản khác

X Gasteraloe

X Gasteraloe


x Gasteraloe (còn được gọi là x Gastrolea) là một loại cây lai, từ hỗn hợp của các loài từ Nha đamGasteria các chi. Gasteraloe các giống lai thường không thân hoặc gần như không thân. Lô hội variegataCây lô hội đặc biệt thường được sử dụng cho các giống lai này, vì chúng dễ dàng lai tạo hơn nhiều với Gasterias hơn hầu hết những người khác Nha đamS.

Bấm vào ảnh hoặc tên của cây mọng nước mà bạn muốn xem thêm thông tin.

Quay lại Duyệt qua Succulents theo Chi.
Bạn cũng có thể duyệt các loài xương rồng theo Tên khoa học, Tên thường gọi, Họ, Vùng cứng USDA, Nguồn gốc, hoặc xương rồng theo Chi.


Xem video: The Secret to Propagating Haworthia Succulents Fast, No Offsets Needed! Angels Grove Co