Đa dạng

Vườn quốc gia của Tuscan-Emilian Apennines

Vườn quốc gia của Tuscan-Emilian Apennines


VƯỜN QUỐC GIA CỦA CÁC APENNINES TUSCAN-EMILIAN

Công viên Tuscan-Emilian Apennine nằm ở vùng Emilia Romagna và Tuscany và các thành phố tự trị Lucca, Massa Carrara, Parma, Reggio Emilia. Nó được thành lập theo Nghị định của Tổng thống Cộng hòa 21 tháng 5 năm 2001, Công báo 26 tháng 10 năm 2001, n. 250.

Vườn quốc gia Tuscan-Emilian Apennine có diện tích khoảng 26.000 ha, trong đó 3/4 ở Emilia Romagna và 1/4 ở Tuscany. Trên thực tế, Công viên Khu vực Gigante được tập trung tại một khu vực rộng lớn, một phần của Công viên Khu vực Alta Val Parma và Cedra và các khu vực Lunigiana và Garfagnana, bao gồm các đỉnh cao nhất của rặng núi Apennine phía bắc.

Toàn bộ khu vực được đặc trưng bởi rừng sồi, linh sam bạc và cây lá kim.


Video: Kì vĩ những cánh rừng nguyên sinh. VTC14